Lejebetingelser

“Disse lejebetingelser er en integreret del af vor prisliste og ordrebekræftelse”

Lejebetingelser i pdf format

Ordrebekræftelse

❖ Ordrebekræftelsen er bindende. Ved modtagelse af ordrebekræftelsen bedes De kontrollere, at alle data stemmer overens. Såfremt der skulle være tale om eventuelle unøjagtigheder, skal De kontakte os herom hurtigst muligt.

Ændring & Afbestilling

❖ Ændringer til ordren skal ske senest 8 hverdage før leveringsdato.
Afbestilling skal ske skriftligt senest 8 hverdage før leveringsdato. Afbestilling senere end 8 dage før leveringsdato/afhentningsdato vil blive faktureret med 100 % af fakturabeløbet.

Når vi leverer

❖ Udbringning og afhentning foretages kollektivt én til tre dage før og efter brugsdato. Ønskes besked mht. leveringstidspunkt, kan der mailes til logistikansvarlig Martin Brydensholt (logistik@bedsttilfest.dk). Oplys venligst ordrenummer samt navn og adresse på lejer.

❖ Lejede effekter leveres max. 10 m fra bil i jordplan – med mindre andet er aftalt jf. ordrebekræftelsen.

❖ Informationer ang. levering og afhentning, skal være os i hænde senest kl. 15.00 tre hverdage før leverings/afhentningsdagen.

❖ Op- og nedbæring skal bestilles på forhånd.

❖ Varer til afhentning skal være klar fra kl. 9.00 på den anførte returdato.

❖ Parkeringsafgift og parkeringsbøder betales af kunden (hvis de på ingen måde kan undgås).

Når lejer selv afhenter

❖ Når lejer står for afhentning og returnering, skal dette ske i lukket vogn eller lukket trailer (dog ikke hestetrailer), hvor borde og stole skal kunne transporteres oprejst og fastspændt. – og det sker ydermere for lejers egen risiko. Lejer sørger selv for at læsse af og på fra en anvist plads. For mere info se Informationsskrivelse.

❖ Der foretages ikke udkørende service ifm pakkefejl. Kunden skal selv møde op ved udleveringen, hvor fejlene efterfølgende rettes.

Lejers ansvar

❖ Alt service skal returneres rengjort (dvs. klar til brug for næste kunde) i den udleverede emballage – med mindre der er bestilt og betalt for opvask.

❖ Der må ikke benyttes tegnestifter, tape, klips eller lignende på de lejede effekter.

❖ Reklamationer kan kun accepteres før ibrugtagning af de pågældende effekter. I modsat fald betragtes leveringen som værende fejlfri, se informationsskrivelse.

❖ Mangler og defekte ting vil lejer efterfølgende blive faktureret for.

❖ Borde, stole samt pakkemateriel tåler ikke fugt – og skal derfor behandles derefter.

❖ De lejede effekter skal returneres i samme stand, som de er modtaget. Lejer er hermed ansvarlig for, samt bærer alene risikoen for, enhver skade, der er pådraget de lejede effekter i lejeperioden, hvad enten skaden er hændelig, forårsaget gennem simpel eller grov uagtsomhed eller forsætligt påført de lejede effekter.

❖ Fremleje af vores effekter er ikke tilladt.

❖ Transportkasser i pap og plastik tilhører udlejeren. Manglende eller defekte transportkasser erstattes til dagspris.

❖ Specialfremstillede plastposter tilhører ligeledes udlejer og skal returneres efter brug. Manglende eller defekte poser erstattes til dagspris.

❖ Ved leje af duge og stofservietter skal disse blot afleveres i brugt tilstand. Ved leje af duge og stofservietter er der to forbehold: 1) Er der kommet stearin på dugen således, at stearinen ligger i store klumper, skal disse stearinklumper fjernes forsigtigt, når stearinen er størknet. 2) Vores duge og stofservietter må kun anvendes til oprindelige formål. Ergo, disse må ikke bruges som gulvklude eller lignende. Misligholdelse af duge og stofservietter erstattes af lejer til dagspris.

Betaling

Privat kunde:

❖ Ordre til selvafhentning kan betales forud eller senest ved afhentning incl. depositum. Ordre til levering betales senest 8 dage før leveringsdato. Ordre med telt betales senest 21 dage før leveringsdato.

Firma kunde:

❖ Betalingsbetingelser vil fremgå af endelig fremsendt ordrebekræftelse.

Offentlige institutioner:

❖ Elektronisk fakturering (21 dage netto)

❖ Ved betaling via NETBANK skal betaling finde sted senest otte hverdage før leveringsdato. Betalingen skal være noteret med henholdsvis ordrenummer samt navn og adresse på lejer.

❖ Såfremt faktura er fremsendt, skal betalingen finde sted senest 8 dage herefter. Manglende rettidig indbetaling tillægges 2 % pr. løbende måned. Dog minimum kr. 100,-.

❖ Manglende eller beskadigede effekter faktureres og betales ved returnering. Erstatningspris udregnes som indkøb af ny effekt jf. dagspris.

❖ Ordrer under kr. 100,- ekskl. moms tillægges kr. 20,- i ekspeditionsgebyr.

❖ Lejeperioden udgør max. 3 dage inkl. leveringsdag og afhentningsdag. Leje over en weekend udgør max 4 dage. Såfremt lejer ønsker at leje effekterne i flere dage, betales der ekstra leje i form af 10 % pr. dag.

❖ Faktura sendes per e-mail, til den eller de e-mail adresser lejer har opgivet til fakturering, eller via digital fakturering til lejers angivne EAN-nummer. Hvis ikke sådanne specifikt er angivet, benyttes lejers generelle kontakt e-mail. Det er lejers          ansvar, at være opdateret om modtagne faktura fra udlejer samt, at betale disse rettidigt. Det er ikke undtagelsesgrund fra betalingsfrist fordi lejer ikke læser sin e-mail, fx ved ferie, fravær eller travlhed, eller hvis lejer ikke har anmeldt anden ønsket faktureringsprocedure, fx centraliseret faktureringsadresse, EAN-nummer m.fl.

Multipavillioner, Partytelte, Pølsevogn & Mobiltoiletter

❖ Det påhviler lejer at rekvirere de fornødne tilladelser fra offentlige myndigheder.

❖ Teltopstilling til over 150 personer skal godkendes af den lokale beredskabschef. Lejer er ansvarlig for, at skaffe en sådan godkendelse.

❖ Lejeprisen er baseret på tilkørsel med varebil, hvorfra der maksimalt er 10 meters indbæringslængde fra bil i jordplan.

❖ Teltet skal være tillukket, når det ikke benyttes.

❖ Der må ikke grilles eller anvendes sodende lys i teltene.

❖ Der må ikke monteres skilte med tape, klistermærker eller lignende i teltet.

❖ I tilfælde af orkan, storm, ulykkestilfælde, havari eller anden force majeure, som forhindrer eller i væsentlig grad vanskeliggør teltets opstilling, udsættes opstillingen så længe, tilstanden varer. Dette sker uden ansvar for udlejer.

❖ Det påhviler lejer, at den nødvendige plads til bestilte telte også er tilgængelig og forefindes på den af lejer anviste teltplads.

❖ Teltpladsen skal fra første dag i leveringsperioden være tydeligt afmærket samt ryddet for alle effekter samt eventuelle dyreekskrementer.

❖ Afbestilling af telte, pølsevogne og mobiltoilettet skal ske senest tre uger før den anførte leveringsdato på ordrebekræftelsen.

– Afbestilling mindre end tre uger før leveringsdato faktureres med 25 %.

– Afbestilling mindre end to uger før leveringsdato faktureres med 50 %.

– Afbestilling mindre end én uge før leveringsdato faktureres med 100 %.

Hoppeborge

❖ Prisen er baseret på tilkørsel i stor varevogn af let tilgængelig vej med en efterfølgende levering ved brug af sækkevogn (max. 20 m fra bil i jordplan).

❖ Lejer skal forud for levering have sikret adgang til strømkilde/stikkontakt 220V (max. 20 m).

❖ Det påhviler lejer at sikre, at pladsen er ryddet for eventuelle skarpe genstande og dyreekskrementer før opstillingen.

❖ Lejer skal stille med én person agerende som medhjælper ved opsætning og nedtagning.

❖ Lejer har ansvaret for hærværk, tyveri samt overbelastning af den lejede hoppeborg, og lejer er hermed erstatningspligtig overfor udlejer i sådanne tilfælde.

❖ Der skal altid være opsyn af en voksen, når hoppeborgen er i brug. Den lejede hoppeborg benyttes af lejers gæster på disses eget ansvar.

❖ Det er strengt forbudt at have fodtøj på i hoppeborgen samt at medbringe mad/drikkevarer heri.

Fejl & mangler

❖ Ordren bedes kontrolleret hurtigst muligt efter levering.

❖ Eventuelle fejl og mangler ved Deres ordre skal meddeles før ibrugtagning på tlf. 39 68 18 68 (uden for normal åbningstid på tlf. 21 16 60 92 lørdag mellem kl. 10.00 og 12.00) eller på e-mail, for at opretholde reklamationsretten.

❖ Fejl på selvafhentningsordre kan rettes ved fremmøde hos udlejer.

❖ Fejl og mangler, som ikke er blevet os meddelt inden ibrugtagning, faktureres efterfølgende.

Salg

❖ Ved køb af nye varer, er der 14 dages fuld returret ved ubrudt intakt emballage.