INSTRUKTION GASOVN (Heatmax)

(Svarende til leverandørlabel, som sidder på indersiden af kabinettet af gasovnen th for gasflasken set bagfra. Der henvises til denne instruktion med klistermærke på gasovnens top)

ADVARSEL

Læs og forstå brugsanvisningen inden brug
Denne ovn skal bruges sammen med en godkendt flaske og regulator
Brug kun i godt ventilerede rum


Sæt gasregulatoren på gasflasken
(følg instruktionen, der følger med gasregulatoren)

TÆND

 1. Åbn regulatoren på gasflasken
 2. Tryk varmeregulatoren (1) ned og drej håndtaget til START-positionen
 3. Hold den nede i 30 sekunder
 4. Tryk på tænderen (2) indtil blusset tændes
 5. Slip varmeregulatoren (1) 20 sekunder efter tændingen
 6. Lad varmeregulatoren (1) stå i START-positionen i min. 5 minutter før den ønskede temperatur vælges
 7. For at vælge det ønskede varmetrin, trykkes varmeregulatoren (1) ned og drejes til det ønskede trin
 8. ODS sikkerhedsfunktionen slukker gasovnen, hvis iltindholdet i luften falder til under 18%. Udluft rummet før i ibrugtagning. Gentag trin 2 til 5

Gasovn instruktion

Gasovn instruktion1

SLUK

 1. Tryk ned og drej varmeregulatoren (1) til START-positionen
 2. Sluk for regulatoren på gasflasken og tag regulatoren af gasflasken

GASLÆKAGE

Hvis der registreres gasudslip (Lugt)

 • SLUK ØJEBLIKKELIGT FOR GASSEN PÅ REGULATOREN
 • Sørg da for rigelig udluftning
  (Åbn vinduer og døre). Afmontér aldrig regulatoren
 • Sluk for evt. Antændelseskilder (f.eks. levende lys)
 • Hvis et gasudslip bliver konstateret, brug da ikke ovnen igen, før denne er undersøgt af forhandleren og igen klar til brug
 • BRUG ALDRIG ILD TIL AT FINDE ET GASUDSLIP
 • Placér ALDRIG tøj eller andet brandbart materiale på ovnen
 • Flyt ALDRIG på ovnen, når den er tændt
 • Placér ALDRIG ovnen langs vægge, gardiner, møbler eller andre brandbare ting
 • Husk ALTID at pege ovnens front ud mod rummets centrum

Denne instruktion kan også downloades, som PDF-fil.

Har du brug for yderligere information eller hjælp, kan du finde producentens udførlige brugsanvisning HER