Informationsskrivelse

informationsskrivelse i pdf format

Ordrebekræftelse 

Ordrebekræftelsen er bindende. Ved modtagelse af ordrebekræftelsen bedes De kontrollere, at alle data stemmer overens med Deres ønsker. Såfremt der skulle være tale om eventuelle unøjagtigheder, bedes De kontakte os herom hurtigst muligt.  

Ændringer til Deres ordre

Skulle De have nogle ændringer til Deres ordrebekræftelse, skal disse meddeles senest 8 hverdage før det på ordrebekræftelsen anførte leveringstidspunkt. Revideret ordrebekræftelse vil herefter blive fremsendt via mail. Eventuelle ændringer kan fremsendes til info@bedsttilfest.dk

Afbestilling 

Ordrebekræftelsen er bindende. Denne kan dog annulleres skriftligt pr. mail. Afbestilling skal ske senest 8 hverdage før det på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. Afbestilling senere end dette vil blive faktureret med et pakke- og ekspeditionsgebyr på 50 % af det samlede fakturabeløb; dog minimum kr. 1.000,- plus moms. Afbestilling mindre end 4 dage før anførte leveringsdato faktureres med 100% af fakturabeløbet. For afbestilling af telte, se venligst Lejebetingelser vedrørende telte.   

Selvafhentning

Selvafhentning kan finde sted alle hverdage mellem kl. 9.30 – 16.30. De bedes henvende Dem direkte i vareudleveringen, hvor betaling finder sted. Vi tager imod Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, American Express og MobilePay. Som kunde sørger De selv for at læsse og tømme Deres transportmiddel. Transport skal altid ske i lukket vogn, og der må således ej anvendes åben trailer, hestetrailer eller tagbagagebærer.   Borde og stole skal kunne stå oprejst og fastspændt. Returnering af varerne foregår samme sted som ved udlevering. Returnering af varer skal ligeledes finde sted inden for samme tidsrum.

Levering & Afhentning

Med hensyn til levering og afhentning forbeholder vi os retten til at kunne levere Deres varer op til tre dage før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato – samt afhente varerne op til tre dage efter den på ordrebekræftelsen anførte afhentningsdato. Levering vil dog altid finde sted senest kl. 17.00 på den anførte leveringsdato.  

Såfremt De ønsker en specificering af vor levering, eller har praktiske oplysninger, der kan gavne både Dem og vore chauffører i.f.m. levering og afhentning, kan De med fordel tage kontakt til logistikansvarlig Martin Brydensholt (logistik@bedsttilfest.dk) cirka en uge før den på ordrebekræftelsen anførte leveringsdato. Informationer ang. levering og afhentning, skal være os i hænde senest kl. 15.00 tre hverdage før leverings/afhentningsdagen. 

Såfremt intet andet er oplyst, vil levering og afhentning finde sted max. 10 m fra bil i jordplan. Al anden form for levering og afhentning (såsom op- og nedbæring) skal være aftalt på forhånd. Varer til afhentning stilles på det aftalte sted, alternativt på leveringsstedet, og skal være klar fra kl. 9 på afhentningsdatoen. Alle varer samt transportemballage skal være samlet samt stablet korrekt jfr. vedlagte anvisninger. Varerne skal ydermere være let tilgængelige for vore chauffører.

Betaling

Betaling via netbank skal være os i hænde senest otte hverdage før anført leveringstidspunkt. Ved usædvanlig kort tid mellem ordreafgivelse og levering, skal der indbetales på netbank, og mailes en kopi af kvittering til info@bedsttilfest.dk. Til orientering tager vore chauffører ikke mod betaling. Afhenter De selv Deres varer, betales der ved afhentningen. Her modtages Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, American Express og MobilePay.

Fejl & mangler

Ordren bedes kontrolleret hurtigst muligt efter levering. Eventuelle fejl og mangler ved Deres ordre skal meddeles før ibrugtagning på tlf. 39 68 18 68 (uden for normal åbningstid tlf. 21 16 60 92 lørdag mellem kl. 10.00 og 12.00) eller på mail, for at opretholde reklamationsretten. Fejl og mangler, som ikke er blevet os meddelt inden ibrugtagning, faktureres efterfølgende.   

For øvrige forhold henvises til vore almene Lejebetingelser.