Privatlivspolitik

Når vi modtager personoplysninger om dig, ønsker vi at du har tillid til, at vi behandler dine personoplysninger på en forsvarlig og sikker måde. Det er derfor vigtigt for os, at du læser denne Privatlivspolitik, der vil informere dig om vores håndtering af dine personoplysninger.

Dataansvarlig

Dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Direktør Karsten Halkjær
Bedst til fest Aps
Maglebjergvej 15
2800 Lyngby

Telefonnummer: 39 68 18 68
E-mail: halkjaer@bedsttilfest.dk
CVR-nummer: 69750516

Behandling af Personoplysninger

I forbindelse med dit engagement hos Bedst til fest har du indtastet eller oplyst en række personoplysninger, herunder særligt:

  • Dit navn

  • Din e-mailadresse

  • Dit telefonnummer

  • Din adresse

Disse personoplysninger behandler vi i forbindelse med ekspederingen af tilbud og ordre på de effekter og services vi tilbyder.

Behandling af personoplysninger: Samtykke

Hvis du har accepteret at du giver samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail, beholder vi din e-mailadresse indtil det ikke længere er relevant. Det vil i praksis sige, indtil du gør os opmærksom på, at du ikke længere ønsker at modtage e-mails fra os inklusiv eventuelle nyhedsbreve.

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at ved at kontakte os på info@besttilfest.dk og oplyse, at du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbreve og tilbud. Du kan ved ny henvendelse herefter naturligvis atter oprettes mod nyt samtykke til, at vi må kontakte dig pr. e-mail og ved behov herfor kontakttelefonnummer.

Datasikkerhed

Uanset om vi behandler dine personoplysninger med henblik på opfyldelsen af et tilbud, en ordre eller på baggrund af dit samtykke, vil vi altid behandle dine personoplysninger sikkert og fortroligt i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondataforordningen og databeskyttelsesloven.

Dine oplysninger vil alene blive anvendt til det formål, de er indsamlet til, og vil blive slettet, når dette formål er opfyldt eller ikke længere er relevant.

I det omfang vi anvender tredjeparter til behandling af dine oplysninger, fx underleverandører har vi indgået databehandleraftaler med disse databehandlere. Dette er din og vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Oplysning om dine data, indsigelse, ændring, overførsel af data og sletning

Du kan altid kontakte os for at få oplyst, hvilke personoplysninger vi ligger inde med. Dette kan ske ved henvendelse til:

Bedst til fest

E-mail: Info@bedsttilfest.dk

Hvis der er fejl i de oplysninger vi har om dig, kan du altid bede om at få dem rettet, så vi har de rigtige, ligesom du har ret til at få udleveret oplysningerne. Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til ovennævnte e-mailadresse.

Hvis du ønsker at trække dit samtykke til behandling af din e-mailadresse, kan det til enhver tid ske ved at sende besked herom til Info@bedsttilfest.dk.

Hvis du ønsker at klage over Bedst til fest’s behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet, på adressen Borgergade 28,5., 1300 København, telefon 33 19 32 00 e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Cookies

Loven siger, at vi har pligt til at oplyse dig om, at hjemmesiden benytter cookies. Det er fordi, cookies gør din oplevelse af vores hjemmeside langt bedre.
Hvis du ikke vil acceptere cookies, så er du velkommen til at forlade hjemmesiden igen eller at slå cookies fra i din browser. Vi håber at du bliver på hjemmesiden også fordi cookies benyttes for at du får en god oplevelse på nettet.

Ændring af vores privatlivspolitik

Denne Privatlivspolitik erstatter alle tidligere versioner. Det vil sandsynligvis være nødvendigt løbende at opdatere og ændre denne politik, og vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre den. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked på hjemmesiden, https://www.bedsttilfest.dk eller pr. mail, hvis vi mener, at det er nødvendigt. Denne Privatlivspolitik er gældende fra 25. maj 2018.